MI PRAVIMO RAZLIKU

LUKSUZNI PROFESIONALNI OTIRAČI

PREMIUM KVALITETA

ULAZ SA STILOM

OTIRAČI KOJI TRAJU

VRHUNSKI KVALITET

POLITIKA PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti podataka

Uvod

Ovom Izjavom o privatnosti podataka mi, Profi Servis d.o.o., želimo da opišemo kako postupamo sa ličnim podacima koje mi ili bilo ko od naših saradnika (Profi Servis d.o.o.) prikupljamo, koristimo i obrađujemo preko luksuzniotiraci.rs web stranice i njenih drugih pripadajućih web stranica  ("web sajt") i prava koja imate kao subjekt podataka.

Profi Servis d.o.o. je posvećen visokim standardima privatnosti podataka i obrada ličnih podataka od strane Profi Servis d.o.o. biće samo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka (naročito Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije, "GDPR"). Iako je korišćenje ove web stranice generalno moguće bez deljenja ličnih podataka, određene usluge na ovoj web lokaciji mogu se koristiti samo ako odlučite da delite lične podatke sa nama.

Profi Servis d.o.o. je sproveo brojne tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju putem ove web stranice. Međutim, prenos podataka zasnovan na web-u može biti nesiguran i shodno tome ne može biti osigurana apsolutna zaštita vaših ličnih podataka.

Informacije će Profi Servis d.o.o. prikupljati

Profi Servis d.o.o. može da prikuplja opšte lične podatke korisnika na različite načine, na primer ako posetite web lokaciju, pretplatite se na bilten ili u vezi sa bilo kojim drugim aktivnostima, uslugama, funkcijama ili resursima koje Profi Servis d.o.o. čini dostupnim na svojoj web stranici.

Tokom posete ovoj web stranici, takozvani podaci o korišćenju kao što su tipovi i verzije pretraživača koji se koriste, web lokacija sa koje se pristupa našoj web stranici, datum i vreme pristupa, adresa internet protokola (koja je, međutim, anonimizovana do te mere da ne dozvoljava zaključivanje o pojedinim licima) i prikuplja se dobavljač Internet usluga pristupnog sistema. 

Profi Servis d.o.o. koristi ove podatke samo da isporuči sadržaj naše web stranice na ispravan način, optimizuje sadržaj našeg web sajta kao i njegovo oglašavanje, da obezbedi dugoročnu održivost naših sistema informacionih tehnologija i tehnologije web sajta, i da pruži informacije organima za sprovođenje zakona neophodno za krivično gonjenje u slučaju sajber-napada. Profi Servis d.o.o. neće koristiti podatke za donošenje bilo kakvih zaključaka o subjektu podataka. Podaci sadržani u fajlovima evidencije servera čuvaju se odvojeno od svih ličnih podataka koje daje subjekt podataka.

Dalji podaci, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, broj telefona ili bilo koji drugi lični podaci, prikupljaju se samo ako takve podatke delite sa Profi Servis d.o.o. dobrovoljno.

Usluge pretplate i Kontakt obrasci

Na ovoj web stranici, korisnicima je data mogućnost da se pretplate na biltene i druge publikacije Profi Servis d.o.o., da nas kontaktiraju putem kontakt forme i da naruče usluge od Profi Servis d.o.o. Iz odgovarajuće forme za unos možete videti koji se lični podaci prenose. Osim ovih podataka, čuvamo i IP adresu računarskog sistema koju je dodelio provajder Internet usluga i koristio je nosilac podataka u trenutku registracije, kao i datum i vreme registracije kako bismo nas zaštitili od potencijalne zloupotrebe. Ako je navedeno u obrascu, možemo takođe da kombinujemo vaše podatke o korišćenju sa prenetim podacima kako bismo identifikovali vaše preferencije.

Tako prikupljeni lični podaci će se koristiti u svrhu u koju delite lične podatke sa nama, odnosno za slanje biltena ili bilo koje druge publikacije na koje ste se pretplatili, odgovaranje na vaše upite ili za obradu porudžbina koje ste dali. Štaviše, možemo ga koristiti da bismo vas kontaktirali sa informacijama o proizvodima koji su relevantni za vas. Možete prekinuti pretplatu i povući svoju saglasnost za obradu podataka u bilo kom trenutku.

Kolačići

Da bi vam ponuditi digitalne usluge Profi Servis d.o.o., koristi kolačiće na ovoj web stranici.

Imate mogućnost da sprečite skladištenje ili instalaciju kolačića tako što ćete u skladu sa tim prilagoditi podešavanja vašeg pretraživača. Štaviše, već postavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku putem vašeg pretraživača ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće u svim popularnim pretraživačima. Međutim, Profi Servis d.o.o. naglašava da u ovom slučaju možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije na ovoj web lokaciji. Više informacija o kolačićima možete pronaći u Smernicama za kolačiće ispod.

Pravni osnov za obradu

Za potrebe i u vezi sa GDPR-om (gde je to primenjivo), želeli bismo da navedemo pravni osnov na koji se oslanjamo za našu obradu ličnih podataka. Većina operacija obrade u vezi sa našom web-stranicom zasnovana je na članu 6(1)(f) GDPR-a, jer je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa koje vodi Profi Servis d.o.o. ili treća strana, osim kada su ti interesi nadjačani interesima ili osnovna prava i slobode subjekta podataka koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Član 6(1)(a) GDPR služi kao pravni osnov za operacije obrade za koje dobijamo saglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada podataka o ličnosti neophodna za izvršenje ugovora

Marko Isailović
Direktor / CEO
Profi Servis d.o.o.
Cara Dušana 153, 11080 Beograd-Zemun
Tel: +381 63 434 969