MI PRAVIMO RAZLIKU

LUKSUZNI PROFESIONALNI OTIRAČI

PREMIUM KVALITETA

ULAZ SA STILOM

OTIRAČI KOJI TRAJU

VRHUNSKI KVALITET

USLOVI KORIŠĆENJA

I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Opšte informacije


Svaki pristup i korišćenje internet prisustva luksuzniotiraci.rs («Vebsajt») kompanije Profiservis doo, biće regulisani ovim uslovima («Uslovi korišćenja»). Profiservis doo zadržava pravo da promeni Uslove korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja.

Posetom ovog veb-sajta, vi («vi» ili «Korisnik») prihvatate ove Uslove korišćenja.


Odricanje od odgovornosti


Ova veb lokacija i njen sadržaj – odnosno sve što na njoj čitate, čujete ili vidite, namenjeni su samo za pružanje informacija. Profiservis doo nastoji da osigura da su informacije objavljene na veb lokaciji tačne i ažurirane, međutim, ne može preuzeti nikakve garancije za veb lokaciju ili njen sadržaj. To posebno znači da su isključene bilo koje i sve garancije za sažetost, potpunost, zakonitost, aktuelnost, upotrebljivost ili tačnost informacija koje sadrži ili bilo koje informacije na koju pružaju veze. Štaviše, Profiservis doo ne garantuje da će pristup ovoj veb stranici biti bez problema ili da vaš pristup neće biti prekinut. Profiservis doo nema nikakvu obavezu da ukloni zastarele informacije sa veb stranice ili da ažurira ili ispravi prethodne. Profiservis doo takođe zadržava pravo da izmeni, proširi ili na drugi način prilagodi sadržaj svoje veb stranice u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Isključenje odgovornosti Profiservis doo preuzima odgovornost za štetu koju vama ili trećim licima prouzrokuju organi Profiservis doo kao rezultat namernog ili krajnje nemarnog lošeg ponašanja ili kao rezultat namernog ili krajnje nemarnog propusta; međutim, on će preuzeti takvu odgovornost samo u okviru onoga što je propisano važećim zakonima. Svaka dalja odgovornost, odnosno svaka odgovornost za ponašanje osim namernog ili grubog nemara, nedoličnog ponašanja ili propusta, ili za bilo kakvu štetu uzrokovanu od strane pomoćnih agenata (koja uključuje ugovarače ili zaposlene) biće u potpunosti isključena. Svako korišćenje veb-sajta odvija se na sopstveni rizik korisnia.


Spoljašnje veze


Profiservis doo veb lokacija može da sadrži veze ka veb lokacijama trećih strana. Profiservis doo nema nikakvu kontrolu nad sadržajem ili veb stranicama trećih strana i shodno tome ne daje nikakve garancije za zakonitost, ispravnost, upotrebljivost, aktuelnost ili potpunost navedenog sadržaja ili veb lokacija. Profiservis doo nije odgovoran za sadržaj ili veb lokacije trećih strana ili za bilo koje veb lokacije koje pružaju veze ka Profiservis doo veb lokaciji ili ih prikazuju u okvirima. Social bookmarks Društveni obeleživači koji su identifikovani odgovarajućim logotipom se koriste na Profiservis doo veb lokaciji. Korisnici određenih platformi društvenih medija mogu da koriste ove društvene obeleživače za postavljanje linkova odabranih Profiservis doo sajtova u svoje profile kako bi ih označili ili podelili odgovarajuću stranicu sa svojim kontaktima. Kad god kliknete na obeleživače društvenih mreža, šaljete identifikacione podatke na odgovarajuću platformu društvenih medija. Pojedinci koji dele Profiservis doo poruke/informacije koristeći društvene obeleživače nisu ovlašćeni da govore u ime Profiservis doo ili da predstavljaju Profiservis doo. Oni objavljuju svoje stavove i mišljenja. Štaviše, odredbe navedene u ovim Uslovima korišćenja u vezi sa spoljnim vezama takođe se primenjuju na društvene obeleživače. Prava intelektualne svojine Sadržaj ove veb stranice, odnosno slike, video zapisi, slikovni i rečni žigovi, logotipi izjava, grafički logotipi, grafička umetnost, kopija, saopštenja za štampu i druge informacije, zaštićeni su važećim zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima koji imaju za cilj zaštitu prava intelektualne svojine. Zabranjena je reprodukcija, prenos ili bilo koja druga upotreba dela ili celog sadržaja ili izgleda ove veb stranice bez prethodne pismene saglasnosti Profiservis doo. Profiservis doo može da povuče svaku takvu saglasnost koju Profiservis doo da u bilo kom trenutku bez da Profiservis doo postane odgovoran za bilo kakve nadoknade ili troškove.


Privatnost podataka


Ako odlučite da svoje lične podatke učinite dostupnim Profiservis doo, saglasni ste da će ovi podaci biti preneti bez prethodnog šifrovanja i da će Profiservis doo imati pravo da čuva i koristi navedene podatke u skladu sa Profiservis doo odredbama o privatnosti podataka. Detaljne informacije o zaštiti vaše privatnosti možete pronaći u Deklaraciji o privatnosti podataka koja se nalazi u nastavku

 

Sigurnost prenosa podataka


Internet je globalni zahtev. Korišćenjem veb stranice ili komunikacijom sa nama putem e-pošte, kontakt forme ili sličnih sredstava, saglasni ste sa nešifrovanim prenosom svih podataka koje nameravate da pošaljete Profiservis doo. Svi podaci poslati ovim kanalima nisu ni poverljivi ni bezbedni; mogu biti izgubljeni ili pregledani, presretnuti ili modifikovani od strane trećih lica i mogu da putuju van nacionalnih granica. Zbog operativnog podešavanja Interneta i imanentnih rizika sistema, svi prenosi podataka koje ste pokrenuli se dešavaju na sopstveni rizik. Ostale odredbe važe samo u slučaju da vam Profiservis doo ponudi opciju za šifrovani prenos. Ako kontaktirate Profiservis doo elektronskim putem, ovlašćujete Profiservis doo da se i elektronskim putem dopisuje sa vama. Profiservis doo neće preuzeti nikakvu odgovornost prema vama ili drugima za štetu koja nastane u vezi sa porukama koje se šalju na i iz Profiservis doo putem e-pošte ili bilo kog drugog elektronskog sistema za prenos poruka. Nadležno pravo Svi sporovi koji proizilaze iz ili u vezi sa korišćenjem ovog veb-sajta biće regulisani zakonom Republike Srbije i rešavaće ih samo sudovi sa sedištem Profiservis doo u Beogradu uz isključivanje suprotnosti zakona.