STVARANJE BOLJEG OKRUŽENJA

LUKSUZNI OTIRAČI » STVARANJE BOLJEG OKRUŽENJA

Od načina na koji su napravljeni do njihovog učinka, Forbo Flooring Sistems pravi izvanredne proizvode koji su zaista održivi.

Energija iz obnovljivih izvora

Od sve električne energije koju kupujemo, 100% dolazi iz obnovljivih izvora. To znači da je naša lokacija za proizvodnju Coral-a deo efikasnog sistema upravljanja životnom sredinom i da ima ISO 14001 sertifikat.

Bez deponija

Coral proizvodni pogoni ne stvaraju deponije.

Reciklaža otpada

Svo otpadno predivo iz proizvodnje Coral-a se ponovo koristi od strane dobavljača prediva. Naša stalna potraga za novim načinima da smanjimo uticaj na životnu sredinu dovela nas je do toga da veoma blisko sarađujemo sa dobavljačima koji razmišljaju o budućnosti. Oni uključuju sve veći nivo recikliranog sadržaja u svoje materijale.

Econyl® predivo

Većina naših Coral ulaznih podova koristi Econyl® predivo koje je napravljeno od korišćenih i napuštenih ribarskih mreža. Korišćenjem Econyl®-a pomaže se u smanjenju postojećeg otpada na planeti, izbegava se dodatno zagađenje vezano za proizvodnju a potrošnjuaprirodnih resursa i energije svodi se na minimum.

Smanjenje troškova čišćenja i održavanja

Naši ulazni podni sistemi mogu sprečiti ulazak do 95% prljavštine u zgradu. Tako se umanjuju troškovi čišćenja podova vaše zgrade do 65% i produžava rok trajanja podova.